banner image

Fleš sušači

Printex nudi širok izbor fleš sušača za međusušenje boja tokom štampe. Sve automatske Printex mašine prepoznaju Printex fleš kada se sa priključi na bilo koju glavu za štampu i prikazuju njegov status na kontrolnom panelu mašine, tako da je moguća potpuna kontrola svih fleš sušača bez potrebe za odlaskom do glave na koju je priključen.

Printex fleš sušači dolaze u paketu sa senzorom sa kojim je moguće postići njihov automatski rad i na ručnim mašinama kao i na automatskim mašinama bilo kog proizvođača. CLH serija se proizvodi u različitim dimenzijama, sa nekoliko potpuno automatskih modova rada, koji omogućavaju uspešno zasušivanje, čak i podloga osetljivih na temperaturu. Podešavanje snage grejača od 5-100%, uz podelu grejnog panela na 3 zone doprinose uštedi energije, a ugrađeni ventilatori bolje zasušivanje boja na vodenoj bazi. Printex CLH fleš – izbor savremenih štamparija.

CLH Flash

• Kvarcni grejači
• Temperaturni senzor (mogućnost automatskog isključivanja kada podloga dostigne zadatu temperaturu)
• Tri nezavisno kontrolisane zone grejnog panela
• Kontrola snage grejača 5-100% (od velike važnosti kod materijala osetljivih na temperaturu)
• 5 automatskih modova rada
• Sistem ventilatora za bolje zasušivanje vodenih boja
• Modeli sa površinom zasušivanja od 46 cm x 41 cm do 110 cm x 90 cm
>>> PREUZMI BROŠURU <<<

Grejni panel

Kontrole